İcra Müdür Yardımcılığı sınav konularından birisinin yürürlükten kaldırılması

Bilindiği üzere 2017 yılında yapılan İcra Müdür yardımcılığı sınav ilanında sınav konularını açıklayan 12. maddenin e) bendinde yer alan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

"Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik" 06/08/2015  tarihli ve 29437 Sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi nedeniyle, 03/04/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği" ile 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik"  yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi için : http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2015/agustos/yonetmelik.html

İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğindne değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yeniden düzenleme yapılarak bu yönetmeliğin 3. maddesinde;

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (e) alt bendinde yer alan "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği" ibaresi "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı" şeklinde değiştirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180811-1.htm

GYS Dershanesi © 2022 Tüm Hakları Saklıdır.
Piramit Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri